Menu

header photo

Algemene voorwaarden

Elke inschrijving wordt aangegaan voor éénmalige deelname aan het Cuban Dance Event.
 
 • Na registratie voor deelname zal dansschool El Son Cubano een bevestiging sturen of informeren als er een wachtlijst of geen plaats meer is. 
 • Na ontvangst van de bevestiging is registratie definitief. Indien je onverwachts niet kunt deelnemen aan het Cuban Dance Event, vindt 100% restitutie alleen plaats als het schriftelijk voor 6 mei 2017 wordt gemeld. Voor afmelding tot 22 mei 2017 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op (één van) de congresdagen of bij afmelding vanaf 22 mei 2017 kan geen restitutie plaatsvinden.
 • Inschrijving is niet overdraagbaar, idem voor het voldane inschrijfgeld.
 • Het innen van inschrijfgeld wordt voldaan door te linken naar Latinnet en te betalen via IDeal . 
 • Voor inschrijvingen vanaf 22 mei 2017 kan alleen contant worden betaald.
 • Voor het juiste bedrag van het inschrijfgeld, check de website www.cubandanceevent.nl
 • Het is mogelijk om zonder partner in te schrijven. Wij streven naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen, maar zijn niet verantwoordelijk indien dit niet gerealiseerd kan worden.
 • Elke deelnemer wordt geacht op tijd aanwezig te zijn, de danslocaties zijn tijdig voor aanvang van de workshops geopend.
 • Tijdens de workshops moeten de mobiele telefoons uit of op trilstand zonder geluid.
 • Tijdens de workshops en feesten kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt. Indien u niet gefotografeerd of opgenomen wilt worden, dan kunt u dit bij de fotograaf/cameraman kenbaar maken.
 • We gaan ervan uit dat iedere deelnemer zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne.
 • Tijdens de lessen mogen geen zelf meegenomen dranken worden genuttigd.
 • Eventuele kosten waaronder deurwaarder, advocaten, etc., welke door dansschool El Son Cubano worden nagekomen om de nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor alle door haar/hem toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal, beschadiging o.i.d. kan noch dansschool El Son Cubano noch de leslocaties verantwoordelijk worden gesteld.
 • De door de cursist berokkende schade is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. Indien een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, heeft dansschool El Son Cubano het recht om de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten zonder teruggave van inschrijfgeld.
 • Dansschool El Son Cubano heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.